Välkommen till oss!

 • Välkommen till oss på Lövudden!

  Lövuddens förskola startade i augusti 2004. Förskolan har ca 75 barn, 3 arbetslag med 6 barngrupper. På förskolan arbetar 18 pedagoger. Våra lokaler är stora med mycket ljusinsläpp och inbjuder till lek, lärande och utveckling. Vi är mycket utomhus och använder oss av närmiljön, t.ex. skogen, lekparker och fotbollsplaner. Förskolan har ett brett upptagningsområde, allt från Tidö Lindö, Skälby till centrala Västerås.

 • Så kan en dag hos oss se ut

  En dag på Lövuddens förskola...

 • Därför du ska välja förskoleplats hos oss!

  Barnets bästa i fokus är vår ledstjärna. Våra framgångsfaktorer för att skapa en bra verksamhet för barnen är ett gott ledarskap, hög kvalitet och en vilja att utvecklas. Nyfikenheten, lusten och viljan att lära nytt tillsammans med barnen är grunden för det kreativa lärandet i våra förskolor och skolor. Vi bygger vårt pedagogiska arbete på barnens delaktighet, inflytande och intressen.

 • Vårt pedagogiska koncept

  Forskning visar att förskolor av hög kvalitet har en positiv effekt på barns livskvalitet även i vuxen ålder och detta tar vi på allvar. Barn som har empatiska förmågor och tro på sig själva möter världen med tillit och utforskande nyfikenhet. Genom vårt fokus på kvalitet skapar vi en förskola för framtiden.